NordVik – Nordiske Lægevikarer​
 

E-mail: nordvik@nordvik.dkTelefon: (+45) 41 85 18 30 / Vesterbrogade 6 D, 6. sal 1620 København V. Danmark

 

Les om bruk av cookies og personlige opplysninger i vår persondatapolitikk. Copyright © 2002-18. NordVik – Nordiske Lægevikarer. Med forbehold om endringer.

NORDVIK kan nå levere sykepleiere

NORDVIK vil fra November 2019 kunne tilby kommuner sykepleiere. Vi opplever et stadig økende behov i norske kommuner for sykepleiere. 

 

"Vi er både stolt og glad for å kunne tilby en større bredde i vår vikartjeneste" Sier direktør i Nordvik André Jensvoll"

Vi tar med oss gode erfaringer fra legebemanning til arbeidet med sykepleierløsningen. Her vil vi tilby ulike løsninger for din kommune som:

  •  Ansettelsesløsning hvor vi lønner og  håndterer ansettelsesforholdet hos oss.

  • Formidlingsløsning- hvor kommune lønner medarbeider selv og betaler et formidlingshonorar. 

 

Anniken Rygh i NORDVIK vil ha ansvaret for sykepleierbemanning og sammen med resten av teamet kunne tilby kompetente sykepleiere.

 

Ta gjerne kontakt på nordvik@nordvik.dk mob. 934 31 384, for konkret tilbud tilpasset ditt behov.

NORDVIK vil bidra med å skaffe kvalitetsikrede sykepleiere via Nordviks nettverk og vår hovedeier Transmedica, som gjennom mange år har levert sykepleiere til norske sykehus.

Anniken Rygh

 

 

 


 

Mob. +45 418 51 830 
nordvik@nordvik.dk