top of page

Til våre samarbeidspartnere

Nordvik har vikarleger som er klar for korte eller lengre oppdrag.

Vi kan tilby vikarløsning tilpasset ditt behov til en nettokostnad helt ned til 1680 kr. pr. uke.

 

NB: Ved bestilling av vikar i Februar på denne kampanjen får dere 5 000 kr. i avslag på allerede lavt formidlingshonorar.

Her er regnestykke for din kommune:

Formidlingsløsning: (kan kombineres med både driftsavtale og når kommune betaler lege lønn direkte)

Nok  3480 pr. uke. Boligbetaling fra lege pr. uke 1800 nok. 

Nettokostnad kun kr. 1680 pr uke

  

Fastlønnsløsning: Fra 34,900 kr pr. uke.

 

Kombinasjonsløsning: Kombinasjon av fastlønn og en prosentsats 

                                       av inntjening.  

 

Nordvik – kommunens og legekontorets vikarbyrå!

bottom of page